معنی کلمه شال و روسری شیک به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به شال و روسری به انگلیسی in نوامبر 6, 2019

معنی کلمه شال و روسری شیک به انگلیسی می شود Stylish scarf and scarf

Leave a Reply