معنی کلمه شال و روسری برند به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به شال و روسری به انگلیسی in اکتبر 15, 2019

معنی کلمه شال و روسری برند به انگلیسی می شود Brand shawl&scarf

Leave a Reply