معنی کلمه شال و روسری ابریشم به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به شال و روسری به انگلیسی in اکتبر 15, 2019

معنیی کلمه شال و روسری ابریشم به انگلیسی می شود Silk shawl&scarf

Leave a Reply